ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ιδρυτής
Ανδρέας Λαδάκης

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος Γιώργος Ορφανουδάκης
Αντιπρόεδρος Νεκτάριος Νικολετάκης
Γενικός Γραμματέας Βασίλης Θεοδωρής
Γενικός Αρχηγός Γιώργος Σαμπουντζής
Ταμίας Γιώργος Καλλέργης
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Νομικός Σύμβουλος: Στέλιος Τζανουδάκης
Υπεύθυνη Γραμματείας Ιωάννα Δρουδάκη
Τμήμα Ανάπτυξης Ακαδημιών Γιώργος Σαμπουντζής
Βασίλης Θεοδωρής
Τμήμα Μαρκετινγκ και Επικοινωνίας Γιώργος Καλλέργης
Αντώνης Διλιντάς
Παντελής Παπαδογιαννάκης