ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ιδρυτής
Ανδρέας Λαδάκης

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος Βασίλης Θεοδωρής
Αντιπρόεδρος Στέλιος Μαμαλάκης
Γενικός Γραμματέας Γρηγόρης Αντωνόπουλος
Γενικός Αρχηγός Γιώργος Σαμπουντζής
Ταμίας Ιωάννα Δρουδάκη
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Νομικός Σύμβουλος: Στέλιος Τζανουδάκης
Υπεύθυνη Γραμματείας Ιωάννα Δρουδάκη
Τμήμα Ανάπτυξης Ακαδημιών Γιώργος Σαμπουντζής
Βασίλης Θεοδωρής
Τμήμα Μαρκετινγκ και Επικοινωνίας
Βασίλης Θεοδωρής