Ακαδημίες ΕΦΗΒΙΚΟ

Αθλητές ηλικίας 16-18 ετώνΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΦΗΒΙΚΟ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Στις ακαδημίες Εφηβικού συμμετέχουν παιδιά ηλικίας από 16 έως 18 ετών.

 

Αγωνιστικοί στόχοι:

Στόχος είναι η προώθηση και η αφομοίωση όσο περισσοτέρων αθλητών είναι εφικτό στην πρώτη ομάδα, ώστε τελειώνοντας το σχολείο τους να παραμείνουν στην πόλη μας και να είναι στο μέλλον ενεργά μέλη της αντρικής μας ομάδας.