ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ

Η ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ είναι υποχρεωτική και απαραίτητη για την συμμετοχή σε προπονήσεις και αγώνες. Αποτελεί προσωπικό  έγγραφο του αθλητή, έχει ισχύ για ένα έτος και δεν  συνδέεται με το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας. Θεωρείται ΜΟΝΟ από ιατρούς ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥΣ και μόνον κατόπιν των εξής υποχρεωτικών εξετάσεων:

 
α) Κλινική εξέταση
 
β) Ατομικό και οικογενειακό ιατρικό ιστορικό
 
γ) Ηλεκτροκαρδιογράφημα.
 
Αναλόγως των ευρημάτων των υποχρεωτικών εξετάσεων κι εφόσον οι ιατροί κρίνουν σύμφωνα με την επιστημονική κρίση τους απαραίτητη την περαιτέρω διερεύνηση,  δύνανται να παραπέμπουν τον αθλητή για περαιτέρω εξετάσεις.
 

Μπορείτε να κατεβάσετε την ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ και να την προσκομίσετε στον προπονητή σας, απαραίτητα μέχρι 30 Σεπτεμβρίου.